CÂU CHUYỆN HỌC VIÊN

Trang chủ > Học viên
Câu chuyện học viên
“Từ nghiện game đến nghiện code (Thất bại là mẹ thành công)”
  • – Đạt giải 3 cuộc thi Hackathon VinID năm 2019
  • – Top 15 cuộc thi Predict The Data Scientists Salary In India Hackathon năm 2020
  • – Giải nhì cuộc thi Hackathon Yody năm 2022
  • – Tham gia phát triển thành công Chatbot công ty chứng khoán VPS
phone-call